Бъди репортер на Flashnews.bg. Лесно е!

Ако имаш интересна история и искаш да я разкажеш; ако направиш снимка, която искаш да споделиш; ако заснемеш видео, което си заслужава да достигне до нашите читатели, това е мястото – Flashnews.bg!

  1. Да бъдат актуални
  2. Информацията трябва да бъде максимално пълна
  3. Задължително трябва да се попълнят посочените полета
  4. Попълването на e-mail полето е необходимо, за да можем при нужда да се свържем с теб.
  5. Постави заглавие на материала.
  6. Ако има снимка от събитието – прикачи я.

Редакторите качват материали, които сметнат за интересни и полезни.

Качи файлове:

Максимален размер на файл - 5MB. Позволени типове - снимки (*.jpg, *.jpeg, *.png), видео (*.flv, *.mpg, *.mpeg, *.avi, *.mov, *.mp4, *.3gp, *.wmv)

#1

#2 Изтрий

#3 Изтрий

#4 Изтрий

Добави още